AsTer - program WMS

AsTer to program WMS wchodzący w skład pakietu Firma2000, służący do kompleksowego zarządzania ruchem towarów na magazynie, za pomocą czytników kodów kreskowych (terminali).

Zadaniem programu jest pełna obsługa magazynu w zakresie przyjęć i wydań towarów, inwentaryzacji oraz ewidencji wszystkich czynności magazynierów.

AsTer — magazyny wysokiego składowania — opis systemu

Zadaniem programu jest pełna obsługa magazynu w zakresie przyjęć, wydań towarów, inwentaryzacji oraz ewidencja wszystkich czynności magazynierów. Każde opakowanie, regał magazynowy, kuweta lub wózek, do którego magazynier pakuje towar, posiada kod kreskowy identyfikujący go w systemie.

Przykładowe informacje, jakie można uzyskać po zeskanowaniu określonego kodu, to w przypadku:

 • kodów kreskowych towaru — kod towaru, kod dostawcy, nazwa towaru, stan towaru na regale,
 • kodów kreskowych regału — towary znajdujące się na nim obecnie, towary znajdujące się na nim w przeszłości, magazynier, data oraz ilość pobranego towaru,
 • kodów kreskowych opakowania / wózka — towary, jakie się w nim znajdują, a jeśli towary są zbierane dla klienta ,to widoczne są również jego dane oraz numery dokumentów,
 • kodów kreskowych klienta — wykaz dokumentów przygotowanych, opakowań w których jest zapakowany towar oraz ich położenie w magazynie.

Logowanie magazyniera w systemie

Dzięki logowaniu magazynierów oraz skanowaniu kodu aktualnie wykonywanych czynności można mieć bieżący wgląd w wykonywane przez magazynierów czynności, co umożliwia lepsze zarządzanie zasobami.

Notowanie wykonywanych czynności pozwala na określenie wydajności magazyniera, ilości czasu poświęcanego na określone prace oraz kontrolę jej jakości.

Przyjęcia towaru

Zastosowanie czytników umożliwia:

 • ewidencję opakowań w dostawach, czas ich wejścia do magazynu, rozpoczęcie oraz zakończenie rozładunku
 • sprawdzanie dostaw,
 • roznoszenie dostaw na regały magazynowe,
 • sprawdzanie i roznoszenie dostaw na regały magazynowe.

Dokumenty mogą być pobierane przez magazyniera z listy zadań lub poprzez podanie numeru dokumentu. Równocześnie magazynier może pracować z kilkoma dokumentami. Sprawdzanie polega wyłącznie na sprawdzeniu ilości towarów i ich zgodności z dokumentami. Roznoszenie uwalnia zeskanowany towar do sprzedaży [towar jest widoczny dla sprzedawcy przed zakończeniem sprawdzania całej dostawy].

Wydania

Magazynierzy pobierają dokument do realizacji z listy zadań. System prowadzi ich wg ustalonej kolejności zbierania towaru w magazynie przez poszczególne regały, gdzie znajduje się towar. Pracownik skanuje kod regału, kod towaru oraz kod wózka [kuwety], do którego pakuje towar. Jeden dokument może być pakowany do dowolnej ilości wózków [kuwet].

Towar może być przeniesiony z wózka [kuwety] do opakowania, które zostanie wydane z magazynu. Zeskanowanie wszystkich opakowań należących do dokumentu powoduje oznaczenie dokumentu w systemie jako sprawdzonego.

System obsługuje przygotowywanie tras dowozowych do wysyłki. Po wybraniu zadanej trasy i podaniu lokalizacji, na którą będą przenoszone opakowania [może to być auto], magazynier wg listy skanuje kody opakowań. Zmieniana jest wówczas lokalizacja opakowania. Do auta są pakowane paczki w kolejności odwrotnej do położenia odbiorców na trasie dowozowej.

Przemieszczanie towaru w obrębie magazynu

System umożliwia wprowadzanie, zdejmowanie oraz przesuwanie towaru z regału na regał.

Inwentaryzacja

Program magazynowy generuje zlecenia inwentaryzacji dla magazynierów. Pracownik po pobraniu zlecenia ma zeskanować towary będące w podanym zakresie adresów. W zależności od typu zadania magazynier może od razu korygować ilość towaru na regale.

Korygowanie ilości towaru na regałach

Magazynier może po stwierdzeniu niezgodności ilości na regale dokonać korekty. Korygowane pozycje są odnotowywane w systemie i mogą być powtórnie weryfikowane przez doświadczonych magazynierów.

Opakowania

Każde opakowanie ma nadany kod kreskowy oraz systemowy numer użycia. Dzięki temu na opakowaniach które są używane wielokrotnie [np. palety, kosze] kod kreskowy może być zawsze ten sam, co umożliwia trwałe oznakowanie tych opakowań.

AsTer jako narzędzie analityczne

Dzięki odnotowywaniu wszystkich czynności magazynierów oraz ich czasu pracy można analizować zarówno wydajność magazynierów, jak i organizację pracy w całym magazynie. Dostępne analizy i raporty to m.in.:

 • analiza wykonywanych czynności przez magazynierów za podany okres,
 • rozkład czynności w czasie pracy,
 • wykresy ilościowe dla zadanych czynności dla magazynierów,
 • wykresy procentowe dla zadanych czynności w stosunku do całkowitego czasu pracy dla magazynierów,
 • wykresy typów czynności dla zadanych magazynierów lub zmian,
 • analiza wydajności magazynierów na wydaniu,
 • ranking magazynierów wg wydajności na godzinę,
 • wydajności magazynierów z możliwością zawężenia do magazyniera lub zmiany w dniach, tygodniach lub miesiącach,
 • rozkład wydajności w poszczególnych godzinach doby,
 • analiza dostaw do magazynu,
 • analiza objętościowa dostaw do magazynu z możliwością zawężania do dostawcy w dniach, tygodniach lub miesiącach,
 • wydajność magazynierów liczona jako przeniesiona objętość,
 • zaleganie dostaw w magazynie,
 • analiza zrealizowanych opakowań,
 • analiza pracy magazynierów na regałach,
 • analiza poziomów dostępu,
 • analiza opóźnień w realizacji dokumentów.

Masz pytania?

Daj nam znać, a skontaktuje się z Tobą nasz konsultant.

Pomożemy dobrać ofertę w pełni dostosowaną do potrzeb Twojej firmy

Skontaktuj się