Analizator

Analizator jest graficzną nakładką na system Firma2000, rozszerzającą jego możliwości analityczne.

Analizator — opis produktu

Analizator oferuje przejrzyste i łatwe w użyciu narzędzie do sporządzania złożonych analiz w systemie FIRMA2000. Podstawowe cechy, odróżniające go od modułu analitycznego w systemie FIRMA2000, to:

 • wyższy stopień szczegółowości wykonywanych analiz — możliwość większej parametryzacji wydruków,
 • włączanie i wyłączanie na analizie wykresów bez konieczności ponownego określania parametrów analizy,
 • możliwość korzystania z różnych typów wykresów [kołowy, słupkowy],
 • zapis i odczyt analizy do/z pliku,
 • wysoka estetyka tworzonych analiz, umożliwiająca wykorzystanie ich jako grafiki prezentacyjnej.

Zaletą programu Analizator — poza szczegółowością analiz przez niego generowanych — jest możliwość dokonywania wielokrotnych operacji na raz określonym zestawie danych. Na wydruku konwencjonalnym, po zadaniu parametrów, można wydruk po prostu obejrzeć lub przesłać na drukarkę. Żeby zmienić formę wydruku, trzeba te parametry określić na nowo bądź skorzystać z innego wydruku. W programie Analizator raz określony zestaw danych [np. zakupy danego towaru za dany okres] można wielokrotnie analizować pod różnymi kątami, analizując go przykładowo w ujęciu wartościowym bądź ilościowym. Do tego celu służą przełączniki wykresów, dostępne w większości analiz. Dzięki nim można w zależności od potrzeb pokazywać bądź ukrywać przekroje danych.

Przykładowo, w większości analiz dostępna jest opcja włączenia wykresu ilościowego i wartościowego. Oznacza to, że poza danymi zebranymi w tabeli [którą to opcję udostępnia każda analiza] na żądanie w analizie można również umieścić wykres sprzedaży/zakupów wg ilości czy wartości. Przełączniki te działają niezależnie od analizy — wykresy można włączać/wyłączać na raz przeprowadzonej analizie, dzięki czemu unika się konieczności każdorazowego określania parametrów.

Analizy z danymi mogą zostać zapisane do plików, dzięki czemu możliwe jest ich późniejsze odtworzenie bez konieczności ponownego wykonywania badania i określania parametrów. Istotną cechą uzyskiwanych analiz jest to, że nie są one ukierunkowane na formę [jak konwencjonalne wydruki], lecz na dane.

Analizy i możliwości oferowane przez program Analizator:

 • analizy i rankingi sprzedaży,
 • analizy zakupów,
 • analizy i rankingi tras dowozowych oraz rejonów,
 • analizy grup towarowych,
 • analizy i rankingi odbiorców,
 • analizy i rankingi dostawców,
 • analizy płatności,
 • analizy magazynu,
 • analizy i rankingi opiekunów i sprzedawców,
 • analizy pracy magazynierów,
 • analizy warsztatu,
 • analizy graficzne,
 • analizy trendu,
 • analizy filtrowe (ogromne możliwości parametryzowania danych przed wykonaniem analizy oraz możliwości konfiguracji przeanalizowanych danych), itp.
 • możliwość zdefiniowania użytkowników i nadawanie bądź odbieranie im praw dostępu do poszczególnych analiz.

Masz pytania?

Daj nam znać, a skontaktuje się z Tobą nasz konsultant.

Pomożemy dobrać ofertę w pełni dostosowaną do potrzeb Twojej firmy

Skontaktuj się